De GOA Kanker Stichting ondersteunt KankerLeiders bij een
integrale aanpak van kanker

Wij koppelen 1 kankerpatiënt per sponsor om te zorgen dat geld en een gebrek aan kennis nooit de reden is van een incomplete kankeraanpak. En je persoonlijke aandacht en ondersteuning krijgt.

Voor KankerLeiders

Niet iedereen die kanker heeft wil alles doen dat in zijn of haar macht ligt. Dat is oké. Wij zijn er voor de mensen die wel alles willen doen dat ze kunnen op gebied van leefstijl, mindset, emoties en omgeving. Mensen die wij KankerLeiders noemen. Zodat we hen financieel en educatief ondersteunen om alles te doen dat in hun macht ligt.


Omdat weinig zo vervelend is als een gebrek aan persoonlijke aandacht. Kiezen wij ervoor om iedere sponsor te koppelen aan 1 kankerleider. Zodat er een persoonlijke verbinding kan ontstaan en je niet een nummertje bent.

Kennis en Ondersteuning

Begrijpen wat wel en niet voor je werkt is de basis. Per kankerpatiënt stellen we een zo compleet mogelijk plan op om gericht te ondersteunen. Zodat zij en hun sponsor begrijpen waarom bepaalde keuzes het proces optimaal ondersteunen. En ze leren nadenken en beslissen op een manier die hen krachtiger maakt.

Integrale hulp

Integraal werken, ook wel holistisch genoemd, betekent dat we de mens als totaalplaatje zien. De combinatie van reguliere therapie en alternatieve ondersteuning is de meest complete vorm die er is. We kiezen niet voor of/of, we kijken naar en/en. Zodat het beste van beide werelden gecombineerd kan worden en KankerLeiders het gevoel van grip kunnen terugpakken.

Meld je aan als Sponsor of als KankerLeider van de GOA Stichting

Opdagen voor je Leven

Er zijn drie manieren van hulp aanvaarden...

1: Opkomen dagen voor entertainment 

Mensen die komen voor leuke tips, grapjes, vermaak, afleiding. Die iets willen hebben om over te kunnen praten of waarmee ze beziggehouden kunnen worden. Maar die niet daadwerkelijk iets veranderen in hun leven. Een onwerkbare manier als het gaat om gedragsverandering en kankeraanpak. 

We zijn hier niet om dingen 'leuk' te maken. We zijn hier om een echt verschil te kunnen maken.

2: Opkomen dagen voor nieuwe informatie 

Hopen op dat ene geheim dat ze nog missen, voordat ze in actie komen. Alleen op komen dagen voor informatie maakt dat je goede tips en handvatten krijgt maar die nog niet implementeert. Omdat men bang is nog een stukje informatie te missen en dus blijven zoeken zonder te veranderen. Het voelt goed om constant nieuwe informatie op te doen, maar informatie zonder implementatie doet net zo weinig als een gebrek eraan. 

3: Opkomen dagen voor je leven 

Wanneer je kunt komen opdagen voor je leven dan ben je aanwezig en luister je alsof je leven ervan afhangt, wat in het geval van kanker ook daadwerkelijk zo is. Als je zo komt opdagen luister je anders. Implementeer je de acties anders. Onderneem je andere stappen. En zul je ook ander resultaat gaan zien.

Mensen die op komen dagen voor hun leven gaan inzien via de GOAkanker Stichting wie ze kunnen zijn in de maanden of jaren die ze nog hebben. Wat ze nog kunnen betekenen voor hun naaste familie, hun vrienden, de volgende generatie. Wat ze nog kunnen achterlaten op deze wereld.

Die komen opdagen als KankerLeiders, omdat ze alles willen doen dat in hun macht ligt. Ze weten dat we allemaal als mens in dit leven geen enkele garantie hebben, maar ondanks dat toch alles willen vastpakken dat kan ondersteunen in dit proces. 

Meld je aan als Sponsor of als KankerLeider van de GOA Stichting

Waarom wij doen wat we doen

Over de Stichting GOAkanker

Oprichtster Jeanet Wolf zag wat het met haar moeder (borstkanker, ver uitgezaaid in lymfe en botten, later in de lever) deed toen zij alle handvatten kon aangrijpen die er waren. Het gaf hoop, houvast, kracht. Het schepte nieuwe mogelijkheden. 

De geprogrammeerde toekomst, is de toekomst waar je naar toe beweegt als je niets verandert. De gecreëerde toekomst, is de toekomst waarin je zelf invloed uitoefent op de zaken waar je zelf invloed op hebt.

Die houvast, kracht en nieuwe mogelijkheden wilde Jeanet bieden aan een grote groep kankerpatiënten. Omdat ze zag dat de meeste waren overgeleverd aan ‘afwachten’ en ‘hopen dat’. Waarbij een gebrek aan kennis de rode draad is en angst inboezemen de tactiek. Een positie die lamslaat en waar geen enkele kankerpatiënt in wil zitten.

Sinds half 2020 haakten steeds meer mensen aan...

Experts die met hun werkwijze resultaten behaalden de afgelopen jaren. Die kankerpatiënten kunnen ondersteunen in hun proces. Waarbij regulier en alternatief samengebracht worden op een manier waar de kankerpatiënt door wint.

Want als we om ons heen kijken wordt er 1 ding pijnlijk duidelijk. En dat is dat de kankeraanpak incompleet is. Het is tijd dat we niet enkel blindstaren op tumoren en uitzaaiingen. Maar uitzoomen en gaan kijken naar de mens er omheen en alle fysieke, mentale, emotionele en spirituele onderdelen in hen. 

GOAkanker.nl verbindt experts en kankerpatiënten in Nederland met elkaar. Met als doel in de komende jaren een integrale aanpak van kanker de norm te maken En KankerLeiders vanaf de dag van de diagnose te voorzien van alle aanvullende stappen die ze zelf kunnen ondernemen. 

Dankzij de stichting voorkomen we dat geld een reden is dat aanvullende behandelingen niet aangegrepen kunnen worden. Onze sponsoren bieden de financiële ondersteuning om een integrale aanpak mogelijk te maken voor iedere KankerLeider, ongeacht hun financiële situatie. 

Hoe het werkt


Als sponsor kies je ervoor een bepaald bedrag per maand te doneren, de grootte kun je bepalen aan de hand van enkele pakketten die we samenstellen. Dit bedrag van de sponsor wordt gebruikt om 1 kankerpatiënt te ondersteunen financieel. Met behulp van experts wordt bepaald of je geld eerst gebruikt wordt aan voedingsondersteuning, mentale en emotionele ondersteuning of andere leefstijl optimalisaties.
Je hebt de mogelijkheid om in direct contact te staan met de kankerpatiënt die je sponsort. 


Als KankerLeider word je gekoppeld aan je persoonlijke sponsor. Deze sponsor doneert een vast bedrag per maand om jouw aanvullende kankerbehandelingen te kunnen ondersteunen.
Samen met een expert via onze stichting wordt er bepaald welke financiële ondersteuning toereikend voor je is. En welke behandelingen en ondersteuning je het beste kunt gebruiken op dit moment in je proces. Je hebt de mogelijkheid om in direct contact te staan met je sponsor.


Het geld van de sponsor blijft in beheer van de GOAkankerstichting, zodat wij kunnen garanderen dat de besteding van het gesponsorde bedrag daadwerkelijk bijdraagt aan een complete ondersteuning van de kankerpatiënt. 

Kom op de wachtlijst

We openen binnenkort onze deuren. Door op de wachtlijst te staan word je direct op de hoogte gesteld als er nieuwe openingen zijn. 

Meld je aan als Sponsor of KankerLeider!

Draag een steentje bij om samen impact te maken

arrow_drop_up arrow_drop_down